Podcastproducent

Poddradio/podcast På uppdrag kan vi producera din podcast, utrustningen är mobil i kombination med studioinspelning. Inspelningen kan ske där du önskar. För off...