Information och kommunikation

Behöver du hjälp med information? Det kan vara texter, videofilm eller podcast.

För offert och tekniska frågor: lotta.bergstrand@lbmultimedia.se
Telefon 070-532 19 15.