Ljudboksproducent i Dalarna

Vi producerar ljudböcker. Inläsning sker i egen studio.
För offert och tekniska frågor: lotta.bergstrand@lbmultimedia.se
Telefon 070-532 19 15